Disclaimer

Heb je een vraag of heb je onze
hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op:

 Bellen

ma t/m vr 8:30 – 17:00

Disclaimer

Heb je een vraag of heb je onze hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op:

 Bellen

ma t/m vr 8:30 – 17:00

Dit is de disclaimer van SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants, hierna te noemen SmitsVandenBroek. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 16 april 2024.

Informatie

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. SmitsVandenBroek spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht kunnen wij niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is.

Aansprakelijkheid

De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. SmitsVandenBroek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van SmitsVandenBroek sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.

Hyperlinks

De op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden worden niet door SmitsVandenBroek gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. SmitsVandenBroek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van SmitsVandenBroek.

Is de interesse gewekt in een gesprek over mogelijkheden? Schroom niet om contact op te nemen voor nadere informatie en een kennismaking via het contactformulier.