Privacybeleid

Heb je een vraag of heb je onze
hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op:

 Bellen

ma t/m vr 8:30 – 17:00

Privacybeleid

Heb je een vraag of heb je onze hulp nodig? Wij zijn bereikbaar op:

 Bellen

ma t/m vr 8:30 – 17:00

SmitsVandenBroek verwerkt persoonsgegevens en gaat hier respectvol mee om. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Van wie verwerkt SmitsVandenBroek persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • De medewerkers van SmitsVandenBroek.
  • Mensen met wie we kennis delen of aan wie we kennis verstrekken.
  • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt SmitsVandenBroek persoonsgegevens?

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan

Bij een eventuele of concrete opdracht waarbij we contractuele afspraken maken over de werkzaamheden bij onze klanten en contactpersonen omtrent deze opdrachten.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u ons opdracht heeft gegeven werkzaamheden voor u te verrichten, willen wij u goed van dienst zijn. Voor een juiste uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Wij leggen daarnaast ook onze onderlinge communicatie vast in gespreksnotities en emailberichten.

c. Voor ontwikkeling en verbetering

Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken om analyses uit te voeren. Met behulp van deze analyses kunnen wij de dienstverlening aan u en andere relaties verbeteren.

d. Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten bijvoorbeeld uit hoofde van AVG-wetgeving gegevens registreren.

e. Voor onze bedrijfsvoering

SmitsVandenBroek staat voor een verzamelnaam van SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants en aan haar gelieerde ondernemingen. Hierbij vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daarom verwerken wij persoonsgegevens.

f. Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden, kunnen wij de gegevens toch nog moeten bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen worden gebruikt. Standaard houden wij een bewaartermijn van zeven jaar aan tenzij wetgeving ons anders verplicht.

Verwerkt SmitsVandenBroek bijzondere persoonsgegevens?

SmitsVandenBroek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals vermeld in de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Uitzondering daarop kan zijn als wij dat mogen op basis van een overeenkomst met u of als wij dat moeten op basis van de wet. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat SmitsVandenBroek met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen SmitsVandenBroek kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, die is vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst. Daarnaast hebben wij diverse maatregelen genomen om de discretie van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met derden?

Soms kunnen derden worden ingeschakeld die in opdracht, van u of van ons, persoonsgegevens bewerken. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt of in opdracht van u. Deze derde kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding betracht.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of verhuurd.

Kan ik zien welke persoonsgegevens SmitsVandenBroek van mij verwerkt?

Ja, u kunt deze gegevens opvragen bij SmitsVandenBroek.

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? In dit geval kunt u aangeven dat u niet akkoord gaat met de verwerking en zullen wij ze verwijderen. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn vanuit het uitvoeren van een aan ons verstrekte opdracht kunnen niet worden verwijderd tot het moment dat onze bewaarplicht rechtens is verlopen.

Cookiebeleid

Hoe gebruikt SmitsVandenBroek cookies?

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. Het betreft in ons geval geen reclame- of advertentiecookies. Als bezoeker kun je van ons geen reclame ontvangen als je bijvoorbeeld op een nieuwssite zit.

Daarnaast gebruiken wij ook analytische cookies zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik en bezoek aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

In het algemeen helpen cookies ons om u te voorzien van een betere website, omdat ze ons onder meer inzicht geven in welke pagina’s u als nuttig ervaart en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over uzelf.

Als u liever geen cookies wilt opslaan op uw computer, kunt u ervoor kiezen deze uit te zetten via uw browser.

Google Analytics en uw gegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De gegevens van bezoekers die wij versturen naar Google Analytics zullen worden geanonimiseerd. De gegevens van de bezoeker zijn dus niet te achterhalen. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over de gegevens die worden verzameld.

Sociale media en uw gegevens

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze media zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

In het privacy beleid van de diverse sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door SmitsVandenBroek kunt u terecht bij de heer Bert Bogie, bereikbaar via telefoonnummer 0495 454444 of per email b.bogie@smitsvandenbroek.nl.

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door SmitsVandenBroek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan SmitsVandenBroek dit document wijzigen?

Ja, ons privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy beleid daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop. De meest actuele versie van ons privacy beleid kunt u steeds terugvinden op www.werkenbijsvdb.nl/privacybeleid.

Is de interesse gewekt in een gesprek over mogelijkheden? Schroom niet om contact op te nemen voor nadere informatie en een kennismaking via het contactformulier.